Hľadať Košík0 Rýchla Účet Menu

Jubilejné vína Augustiniánskeho opáta

K 690. výročiu založenia kláštora na Starém Brně. Znovín Znojmo v roku 2013 po prvý krát vyrobil Jubilejné vína Augustiniánskeho opáta. Vína vyberá opát kláštora ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec, OSA. Starobrněnské opátstvo je v súčasnosti jediným opátstvom Rádu sv. Augustína na svete, na základe privilégia udeleného pápežom Benediktom XIV. v roku 1752. Vznaku opáta je písmeno E ako pripomienka nazakladateľku kláštora, kráľovnú Elišku Rejčku a symbol augustiniánov: otvorená kniha, ktorá je v pozadí planúceho srdca preťatého šípom. Kniha je Božie slovo, ktoré preniklo srdcom a dušou sv. Augustína. Technológia výroby tohto vína bola overená opátstvom tak, aby zodpovedala požiadavkám Kódexu kanonického práva na omšové víno. Opátstvo nadväzuje na tradíciu výroby omšového vína z kláštorných viníc.
Potvrdenie
Kliknutím na tlačidlo nižšie potvrdzujete,
že máte viac ako 18 rokov.
Potvrdiť