Hľadať Košík0 Rýchla Účet Menu

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok spoločnosti SHARK COMPANY, s.r.o.

1. Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti SHARK COMPANY, s.r.o. nachádzajúci sa na internetovej adrese http://www.znovin.sk/.

Prevádzkovateľom internetového obchodu znovin.sk a predávajúcim je:
SHARK COMPANY, s.r.o.
Nálepkova 18, 902 01  Pezinok
IČO: 35877944
IČ DPH: SK2021805335
Tel.: +421 907 457 447
e-mail: steiger@sharkcompany.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

Ako nakupovať

Proces nákupu začína vložením tovaru do košíka. Po vložení tovaru do košíka sa môžete buď vrátiť do e-shopu alebo v ďalších krokoch dokončiť nákup.

Ďalšie možnosti vytvorenia objednávky

Vašu objednávku prijmeme i telefonicky na čísle +421 907 457 447, alebo môžete objednávku zaslať i  ako obyčajnú e-mailovú správu s konkrétnym výberom sortimentu na adresu: znovin@sharkcompany.sk.

Vytvorením objednávky súhlasíte s týmito podmienkami:

Spôsoby doručenia tovaru

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je do 14 pracovných dní, spravidla však býva kratšia.

Prevzatie zásielky kupujúcim

Pri prevzatí zásielky sa vždy ešte v prítomnosti prepravcu presvedčte, že obal zásielky nie je poškodený (zdeformovaný, roztrhaný, rozmočený, porušená baliaca páska). Ak zistíte poškodenie, ihneď spíšte s prepravcom protokol o poškodení zásielky a zásielku nepreberajte.  Následne na náš e-mail znovin@sharkcompany.sk napíšte, z akého dôvodu ste zásielku neprevzali. Čo najskôr sa s vami spojíme a spoločne sa dohodneme na dodaní novej zásielky.

Ak je zásielka v poriadku, je Vašou povinnosťou si dodaný tovar prezrieť a o prípadných chybách a nedostatkoch nás informovať (telefonicky alebo e-mailom) a to do troch dní od jeho doručenia. Toto sa vzťahuje i na neúplnosť dodávky a nezrovnalosti v počte dodaného tovaru. Pri reklamácií je nutné s tovarom predložiť i kópiu dodacieho listu (faktúry) spolu s dokladom o zaplatení.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má právo stornovať objednávku po oboznámení kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Pri osobnom odbere tovaru si predávajúci vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru, a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená prostredníctvom bankového prevodu.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

Kupujúci má právo:

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.01.2020.

2. Reklamačný poriadok

Reklamácie budú vybavené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a to do 30 dní od doručenia reklamácie (zásielky). Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne a to telefonicky, prípadne e-mailom.

Zákazník je povinný predložiť spolu s reklamovaným výrobkom tiež doklad o zaplatení. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym skladovaním. To znamená, že záruka sa vzťahuje iba na zjavné vady chuti a vzhľadu. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale, vo fľaši plnej minimálne do 2/3 obsahu a uzatvorenej pôvodnou zátkou. V prípade zistenia oprávnenosti reklamácie bude tovar vymenený kus za kus alebo bude podľa dohody so zákazníkom vrátená kúpna cena daného tovaru. Do tejto čiastky sa nezapočítava cena balného a poštovného. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar zaslaný späť zákazníkovi na jeho náklady.

Odstúpenie od zmluvy, záruka vrátenia peňazí

Kupujúci má podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo vrátiť tovar zakúpený v internetovom obchode bez udania dôvodu a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru.

Podmienky vrátenia peňazí:

Vyhlásenie o ochrane údajov

Všetky údaje získané od zákazníka sú považované za jeho osobné údaje a vzťahuje sa na ne povinnosť ochrany údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúci – spoločnosť SHARK COMPANY, s.r.o. vyhlasuje, že dáta zhromaždené na základe objednávok neodovzdá ani iným spôsobom neposkytne tretej strane. Ďalej predávajúci tieto údaje neposkytne na ďalšie komerčné účely. Predávajúci na žiadosť zákazníka, bez udania dôvodov, jeho osobné údaje vymaže z databázy zákazníkov.

Ak je to v súvislosti s realizáciou objednávky nutné, poskytujeme Vaše údaje našim partnerským spoločnostiam za účelom dodania tovaru a plnenia zmluvných dojednaní.

3. Ako objednať

Ako vybrať tovar

Vína sú rozdelené  do 3 základných kategórií.
                                           
  
Základnú skupinu vín tvorí „Kompletná ponuka jednotlivých vín“, kde si môžete vybrať akékoľvek víno v našom katalógu (pre uľahčenie vyhľadávania odporúčame použiť filter, kde si v rozbaľovacej ponuke zadáte svoje kritériá výberu). Ďalej si môžete vybrať a kúpiť snami odporúčaných „Tematických kolekcií vín“. V kategórii „Vína zo starších ponúk“ nájdete vína zo starších katalógov, ktoré sú v ponuke do vypredania zásob.

Ako vložiť tovar do košíka

Tovar vložíte do košíka pomocou tlačidla „kúpiť“ priamo v zozname vín a alebo pomocou tlačidla „vložiť do košíka“ na detaile vína.

V košíku môžete pri každej položke upraviť požadovaný počet kusov fliaš alebo setov. Každú zmenu počtu kusov je potrebné potvrdiť tlačidlom „prepočítať“ — košík následne prepočíta cenu objednávky, počet kartónov v objednávke . Z košíka môžete tovar odstrániť pomocou krížika, ktorý je umiestnený vpravo vedľa každej položky v objednávke. Môžete takisto pokračovať vo výbere ďalšieho tovaru  kliknutím na tlačidlo „späť do obchodu“, alebo pokračovať v dokončení objednávky kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“.

Ako úspešne objednať tovar

Proces objednávky pozostáva zo 3 samostatných krokov, pričom  ku predchádzajúcemu  kroku sa môžete kedykoľvek vrátiť. Obchod si totiž všetky vami vyplnené údaje pamätá.

Košík - v košíku kliknite na tlačidlo „Pokračovať“.

Vaše údaje - stačí vyplniť osobné údaje a adresu, na ktorú má byť zásielka doručená. V prípade, že ste u nás už nakupovali a máte prihlasovacie údaje, stačí vyplniť prihlasovacie meno (váš e-mail), heslo a vaše údaje vám obchod automaticky vyplní. Keď máte všetko zadané, kliknite na tlačidlo „Dokončiť objednávku“.

Zobrazí sa vám Rekapitulácia objednávky a váš nákup je dokončený. Na zadaný e-mail vám zašleme zhrnutie objednávky. E-mail si uschovajte pre prípad ďalších otázok.

Prajeme vám príjemné nakupovanie.
V prípade ďalších otázok neváhajte a kontaktujte nás.

Potvrdenie
Kliknutím na tlačidlo nižšie potvrdzujete,
že máte viac ako 18 rokov.
Potvrdiť