Hľadať Košík0 Rýchla Účet Menu

Šobes – ikona moravského vinařství

Vinařská oblast Morava, vinařská podoblast znojemská, vinařská obec Podmolí

Vinice Šobes, troufneme si říci „ikona moravského vinařství“, svou jedinečnou dispozicí a romantikou v meandru řeky Dyje v Národním parku Podyjí příchozí neustále při každé návštěvě fascinuje.

442

Rovněž vína z této vinice jsou jedinečná, nenapodobitelná. To jsme tušili, když jsme od Obecního úřadu Podmolí v roce 1995 kupovali asi 6,5 ha vinic (celkem má vinice Šobes téměř 12 ha). Koupili jsme tehdy 6,5 ha pozemků s vinicemi, několik ha plochy s vinicemi jsme dokoupili od fyzických osob, zbytek pronajali a doufali jsme, že vložené investice, zejména do marketingu, se nám vrátí alespoň v turistickém programu, s nímž jsme v roce 1997 začínali. Otvírali jsme tehdy ochutnávkový stánek na vinici Šobes, Malovaný sklep a Moravský sklípek v Šatově. Mimořádnou kvalitu vín jsme tušili již z výjimečné polohy, ale zejména z historie, neboť Šobes byl odedávna opěvován a víno po létadodáváno na vídeňský císařský dvůr. Tím, že byla do roku 1989 vinice nepřístupná, neboť je situována blízko českorakouských hranic, bylo povědomí o kvalitě vinice velmi malé. Převzetím Šobesu v roce 1995 jsme započali obnovovat zašlou slávu této vinice. Šobes se nám odvděčil fantastickými víny – Ryzlink rýnský, ročník 1997 – pozdní sběr, Ryzlink rýnský, ročník 2000 – bobulový výběr, vynikajícími Rulandskými šedými, aukčními Sauvignony a dalšími víny. Vinice se začala plnit turisty, každý by chtěl vidět vinici Šobes...

V roce 2007 však obec Podmolí usoudila, že koupě vinice neměla všechny náležitosti a byl zde soudní spor. V prosinci 2007 došlo k soudnímu jednání s jednoznačným verdiktem – 6,5 ha vinice patří Znovínu Znojmo. Přesto se obec Podmolí odvolala. Tímto se spor jen natahuje a my nemůžeme žádat dotace na obnovu, kterou by vinice Šobes určitě postupně potřebovala. Chceme ji obnovit včetně kamenných teras. Přitom se chceme chovat co nejšetrněji k přírodě, aby se zde dále dařilo ještěrkám zeleným, užovkám stromovým a další unikátní flóře a fauně, které vytváří jedinečnou romantiku této vinice. Za tím účelem vyměníme betonové sloupkyza dřevěné. Chceme investovat a dostat vinici na úroveň, kterou si stoupající slávou zaslouží. Pevně věříme, že se všichni dočkáme a vinice Šobes bude dále vzkvétat ke slávě Znojemska a celé Moravy.

Obraz vinice Šobes

Obraz ze sbírky Národního památkového ústavu ze zámku Konopiště: Pohled na vinici Šobes
Autor: Giovanni Maria Monsorno, obraz namalován: 1820–1821

Nápis na obraze:
„SCHOBES CEBÜRG IM ZNAIMER KRAIS, WO DER BESTE MÄHRISCHE WAIN VÄCHST“.
(Pohoří Šobes ze Znojemské oblasti, kde se rodí nejlepší vína na Moravě)

Vzrušující archeologický výzkum Šobesu v roce 2015

Společně s městem Znojmem chystá ZNOVÍN ZNOJMO podklady pro přihlášení překrásné, jedinečné a historické asi jedenácti hektarové vinice Šobes v Národním parku Podyjí do seznamu UNESCA. Mimochodem, Národní park Podyjí je jediný národní park na Moravě. Archeologickým průzkumem jsme se rozhodli přidat další kamínek k podpoře přihlášky. Již v roce 2000 proběhl archeologický průzkum v horní části vinice s významnými nálezy a podtržení toho, že vinice byla osídlena nebo obdělávána už prakticky 5 000 let před naším letopočtem.

Archeologické naleziště na Šobesu

Velmi zajímavý archeologický výzkum prováděl ÚAPP Brno a z toho vyjímáme: „Za unikátní lze považovat přední část hliněného modelu sekeromlatu s plastickou a vhloubenou výzdobou. Jedná se o první takový nález z území Moravy a můžeme ho přiřadit k ojedinělým, snad kultovním předmětům tohoto období.“

V roce 2015 jsme se rozhodli udělat společně s Jihomoravským muzeem ve Znojmě archeologické sondy ve spodní části vinice. Potvrdilo se, že vinice Šobes je takový malý archeologický ráj. Nálezy zde byly převážně z doby 1500–1800 př. n. l., zajímavostí je zde i nález kamene jantaru. Již před rokem byl na Šobesu objeven i vltavín.

V roce 2016 chceme v archeologickém průzkumu pokračovat a udělat jej také v dolní části, kde se předpokládá, že vedla stará římská cesta. Archeologický průzkum Šobesu financuje Znovín. Archeologické nálezy se nyní vyhodnocují a zpracovávají a budou zveřejněny v průběhu roku 2016.

Vinice Šobes
Potvrdenie
Kliknutím na tlačidlo nižšie potvrdzujete,
že máte viac ako 18 rokov.
Potvrdiť