Hľadať Košík0 Rýchla Účet Menu

Informácie o spracovaní osobných údajov

 1. Naša spoločnosť SHARK COMPANY s.r.o. so sídlom Nálepkova č. 18, 902 01 Pezinok, IČO: 35877944 (ďalej len "Regulátor"), spracúva v rozsahu svojej činnosti v zmysle nariadenia (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Zariadenie"), tieto osobné údaje:
  • krstné a priezvisko
  • adresa bydliska
  • telefónne číslo
  • E-mailová adresa
  • IP adresa
 2. Meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa budú spracované na účel identifikácie zmluvných strán a plnenia zo zmluvy a ďalej na účel evidencie zmluvy a budúceho možného uplatnenia a obhajoby práv a povinností zmluvných strán. Takéto spracovanie je povolené podľa článku 6 ods. 1 písm. b) a f) nariadenia.

 3. Osobné údaje sa budú uchovávať a spracúvať na vyššie uvedený účel počas trvania zmluvného vzťahu a ďalej počas 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak iný právny predpis nevyžaduje uchovávanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu.

 4. Zadávateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. Výnimkou sú dopravcovia, ktorým sa osobné údaje kupujúcich poskytujú v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na dodanie tovaru, poskytovatelia hodnotiacich služieb, ktorým sa osobné údaje kupujúcich poskytujú na  v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na vyhodnotenie, poskytovateľov platobných brán, ktorým sa osobné údaje kupujúcich prenášajú v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na umožnenie úhrady objednávky. Spracovatelia alebo tretie strany sú
  • spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (preprava zásielok
   zákazníkom),
  • poskytovateľ softvéru webProgress, s.r.o.
  • možno aj ďalší poskytovatelia spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré však,
   nie sú v súčasnosti používané správcom.
 5. Obchodné oznámenia vám bude Správca zasielať na vašu e-mailovú adresu, keďže tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z.z. o službách informačnej spoločnosti, pokiaľ to neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného tovaru alebo služieb a môžete sa z nich kedykoľvek odhlásiť jednoduchým spôsobom - zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení. E-mailová adresa bude správcom na tento účel uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

 6. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:
  • požiadať nás, aby sme vám povedali, aké osobné údaje o vás spracúvame,
  • požiadať o prístup k týmto údajom od nás a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu, alebo požiadať o obmedzenie spracovania,
  • požiadať nás o vymazanie týchto osobných údajov,
  • právo na prenosnosť údajov a právo požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
  • podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov,
  • právo namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa údajov.
Potvrdenie
Kliknutím na tlačidlo nižšie potvrdzujete,
že máte viac ako 18 rokov.
Potvrdiť